Hotel Joseph Conrad - Produkt Warmii i Mazur

Usługi hotelowe i gastronomiczne certyfikowane znakiem Produkt Warmia Mazury

Czy wiecie, że Hotel Joseph Conrad posiada prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” na usługi hotelarsko-gastronomiczne??

Śladem włoskiej Umbrii i francuskiej Bretanii Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu zachowania oraz promowania kultury i tożsamości obszaru wykreował produkt regionalny w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”.

Prawo do korzystania ze znaku przysługuje jedynie flagowym produktom, usługom i wydarzeniom naszego regionu, które charakteryzują się dobrą jakością.

Zespół powołany przez marszałka województwa ocenia znaczenie zgłaszanych produktów, usług i wydarzeń z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur. Pod uwagę brany jest wpływ na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu.

Leave A Reply